page_head_Bg

Habarlar

 • The function and use of gauze bandages

  Doka bandajlarynyň işleýşi we ulanylyşy

  Gauze bandaj, kliniki lukmançylykda köplenç ýaralary ýa-da täsir eden ýerleri bejermek üçin ulanylýan, operasiýa üçin zerur bolan umumy lukmançylyk enjamlarynyň bir görnüşidir.Iň ýönekeý bölegi, guýrugy, kellesi, döşi we garny üçin doka ýa-da pagtadan ýasalan ýekeje bentdir.Bandajlar ar ...
  Koprak oka
 • The correct processing flow of medical gauze sponge in the wound

  Medicalarada lukmançylyk dykyz gubkasynyň dogry gaýtadan işleniş akymy

  Indi tötänleýin şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin öýde lukmançylyk dykyzlarymyz bar.Doka ulanmak gaty amatly, ýöne ulanylandan soň problema ýüze çykar.Doka gubkasy ýaranyň üstünde durar.Köp adamlar bejergini alyp bilmeýändigi sebäpli diňe ýönekeý bejergi üçin lukmana ýüz tutup bilerler.Köp gezek, w ...
  Koprak oka
 • Several matters needing attention in using medical gauze swab

  Lukmançylyk doka çalmakda üns berilmeli birnäçe mesele

  Lukmançylyk dykyz süpürgiç ýarany bejermek üçin lukmançylyk önümidir , we ýarany gowy goraň. Medisina doka swabasy materiallara has ýokary talaplary ulanýar we ulanmak has amatlydyr. Şol bir wagtyň özünde lukmançylyk dykyz süpürgiç aşakdaky meselelere üns bermelidir. önümçilik prosesi.Men ...
  Koprak oka