page_head_Bg

önümleri

 • High Quality CE/ISO Approved Medical Gauze Paraffin Dressing Pad Sterile Vasline Gauze

  Qualityokary hilli CE / ISO tassyklanan lukmançylyk doka parafin geýim geýimi Sterile Vasline Gauze

  Parafin doka / Wazelin doka örtükleri 100% pagtadan dokalan. Bu ýelmeýän, allergiki däl, steril geýim.Burnangynyň, deriniň grafalarynyň, deriniň ýitmeginiň we ýaralanan ýaralaryň bejergisini köşeşdirýär we gowulaşdyrýar. Wazelin doka ýaranyň bejergisini ýokarlandyrmak, granulasiýanyň ösmegine kömek etmek, ýaranyň agyrysyny azaltmak we sterilizasiýa etmek wezipesini ýerine ýetirýär.Mundan başga-da, bu önüm doka bilen ýaranyň arasyndaky ýelmeşmäniň öňüni alyp biler, ýaranyň gyjyndyrylmagyny azaldyp biler we ýarada gowy ýaglamak we goramak täsiri bolup biler.

 • Non-Sterile or sterile Absorbent Cotton Gauze Lap Sponge with or without X-ray

  Steril däl ýa-da steril däl Absorbent Pagta Gauze Lap Sponge rentgen bilen ýa-da bolmazdan

  Aýlawly gubkalar doka dokalan we tikilen - rentgen detektor çipinde ýerleşdirilen.Oundsaralary arassalamak, sekresiýalary siňdirmek we dezinfeksiýadan soň operasiýa wagtynda orkan we dokumalary gysmak we saklamak üçin giňden ulanylýar.Dürli ýüplükler, torlar, gatlaklar, ululyklar, steril, steril däl, rentgen ýa-da rentgen däl önüm öndürip biler.

 • Medical 100% Cotton Disposable Gauze Swabs Gauze Sponges Absorbent Gauze Pads

  Lukmançylyk 100% pagta bir gezek ulanylýan doka çeňňek doka gubkalar, siňdiriji doka gaplary

  - Kiçijik ýaralary arassalamak ýa-da ýapmak, ownuk eksudatlary siňdirmek we ikinji derejeli ýaralary bejermek üçin ulanylyp bilner
  - Dezinfeksiýadan soň, operasiýa wagtynda siňdirilip bilner.
  - Operasiýa wagtynda dezinfeksiýadan soň organlary we dokumalary tutuň we saklaň.

 • Hemostatic Medical Consumable 100% Raw Cotton Absorbent Gauze Roll

  Gemostatiki lukmançylykda 100% çig pagta siňdiriji doka rulony

  1. Ulanyşyň giň görnüşi: gyssagly kömek we uruş ätiýaçlygy.Her dürli türgenleşik, oýun, sport goragy.Saýtyň işleýşi, hünär howpsuzlygyny goramak.Özüňe ideg we maşgala aladasy.
  2. Bandajyň oňat çeýeligi bar, ulanylandan soň bilelikdäki ýeriň işjeňligi çäklendirilmeýär, gysylmaýar, gan aýlanyşyna ýa-da birleşýän ýeriň üýtgemegine päsgelçilik bolmaz, material dem alýar, götermek aňsat.Bir gezek ulanylýan önümler, ulanmak aňsat, çalt we işlemek aňsat.